Bibliografia

Witryna dnamoczanowa.edu.pl została opracowana w oparciu o następujące źródła:

  1. Gińdzieńska-Sieśkiewicz E, Sierakowski S, Domysławska I, Sulik A. Dna moczanowa – aktualne spojrzenie na diagnostykę i leczenie. Reumatologia 2010; 48, 6: 425–428.
  2. Gigiel E, Hrycaj P. Nowe leki w leczeniu dny moczanowej. Reumatologia 2009; 47, 6: 344–347.
  3. Szczeklik A, Gajewski P. Choroby wewnętrzne – kompendium medycyny praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
  4. Zimmermann-Górska I. Dna moczanowa. Reumatologia 2006; 44:61–62.
  5. Zimmermann-Górska I. Aktualne możliwości leczenia chorych na dnę moczanową. Reumatologia 2009; 47, 2: 75–81.
  6. Tang CY, Fung B. The last defence? Surgical aspects of gouty arthritis of hand and wrist. Hong Kong Med J. 2011 Dec;17(6):480-6.
  7. Chen YK, Wu FJ, Lin HC. Maternal gout associated with increased risk of low birth weight and preterm birth. Int J Gynaecol Obstet. 2010;109:157-8.
  8. Tanabe K, Amoh Y, Katsuoka K, Kuroyanagi Y. Intractable leg ulcer associated with gouty tophi: treatment with allogeneic culture dermal substitute. J Dermatol. 2010; 37(11):998-9.
  9. Stamp LK, Chapman PT. Gout and Organ Transplantation. Curr Rheumatol Rep 2012; 14:165–172.

Data publikacji strony: 29.05.2013.
Wszelkie prawa zastrzeżone! Zabronione jest kopiowanie treści z tej strony bez zgody wydawcy.