Dna rzekoma

Terminem dla rzekoma określane są choroby, których przyczyną jest odkładanie się kryształów o innym składzie niż w dnie moczanowej.

Najczęstszą przyczyną zmian w układzie ruchu przypominających dnę moczanową jest chondrokalcynoza. W jej przebiegu dochodzi do odkładania się kryształów dwuwodnego pirofosforanu wapnia. Aż 25% pacjentów z chodrokalcynozą jest błędnie zdiagnozowanych jako dna moczanowa.

Chondrokalcynoza ujawnia się nieco później niż dna moczanowa (zwykle po 50 rż). Podczas napadu objawy narastają wolniej, a ból ma mniejsze natężenie. Objawy napadu utrzymują się od 1 do 4 tygodni i mogą ustąpić samoistnie. W odróżnieniu od dny choroba atakuje głównie stawy kolanowe, ale może również prowadzić do zajęcia stawów śródstopno-paliczkowych. W zaawansowanym stadium dochodzi do zajęcia wielu stawów, a objawy mogą przypominać reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. W przypadku nasilonych zmian o przewlekłym charakterze na zdjęciu radiologicznym złogi kryształów obecne są w obrębie obu chrząstek stawowych (szklistych i włóknistych), co potwierdza rozpoznanie. Jednak na wcześniejszym etapie możliwość różnicowania z dną moczanową odbywa się tylko poprzez wykonanie badania histologicznego płynu stawowego, w którym stwierdza się obecność kryształów pirofosforanu wapnia. Niekiedy diagnozę utrudnia fakt, że u 20% pacjentów z chondrokalcynozą występuje również hiperurykemia.

Wśród innych substancji, które mogą się odkładać w tkankach w postaci kryształów i imitować choroby reumatyczne wymienia się: hydroksyapatyt i inne związki wapniowo-fosforanowe, szczawian wapnia, cholesterol oraz podawane dostawowo leki (głównie glikokortykosteroidy).

Poniżej możesz dodać swój komentarz.


Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.