Dna moczanowa u kobiet w ciąży

Występowanie dny moczanowej u kobiet w ciąży jest rzadkie. Statystycznie problem ten dotyczy mniej niż 1% ciężarnych. Jest bardzo niewiele badań klinicznych poświęconych zagadnieniu opieki nad kobietą w ciąży cierpiącą na dnę moczanową lub mającą hiperurykemię. Z nielicznych obserwacji klinicznych wynika, że dna moczanowa zwiększa liczbę komplikacji w czasie ciąży. Obciążona jest podwyższonym ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego, niskiej masy urodzenionej, zakończenia ciąży cięciem cesarskim lub wystąpieniem stanu przedrzucawkowego. Brakuje jednak badań klinicznych, które pozwoliłyby opracować standardy postępowania u kobiet w ciąży.

Nie ma wystarczających danych dotyczących działania większości leków stosowanych w dnie moczanowej na płód. Wiadomo, że allopurynol (a konkretnie jego metabolit oksypurynol) wydzielany jest z pokarmem kobiecym. Niesteroidowe leki przeciwzapalne tylko częściowo zostały przebadane na zwierzętach, a z powodu braku badań u kobiet w ciąży nie można zagwarantować ich bezpieczeństwa. Niektóre (np. ibuprofen) zwiększa ryzyko wystąpienia wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego o ok. 1-1,5%. Efekt teratogenny zależny jest od dawki i długości terapii. Kolchicyna natomiast jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży i matek karmiących, gdyż jej stosowanie może stanowić realne zagrożenie dla płodu.

Farmakologiczne leczenie dny moczanowej u kobiet w ciąży jest zagrożeniem dla płodu i może być prowadzone pod kontrolą lekarza w stanach zagrażających życiu matki, po wyczerpaniu innych metod terapeutycznych.

Poniżej możesz dodać swój komentarz.


Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.