Rozpoznanie artretyzmu

napad dny moczanowej Na napad dny moczanowej wskazuje wystąpienie pojedynczego zapalenia stawu – stawu śródstopno-paliczkowego I (staw u podstawy palucha w stopie) – któremu towarzyszy rumień i obrzęk. Charakterystyczne jest szybkie ustępowanie dolegliwości po podaniu pacjentowi kolchicyny. Potwierdzenie rozpoznania następuje dopiero po wykonaniu badania płynu stawowego. W praktyce okazuje się jednak, że mogą być z tym trudności. Po pierwsze staw śródstopno-paliczkowy jest małym stawem. W czasie ataku jest on obrzęknięty, bolesny, z małą ilością płynu, co znacznie utrudnia pobranie materiału do badań bez narażania pacjenta na cierpienie i nieudaną punkcję. Względy te powodują, że punkcję tego stawu przeprowadza się bardzo rzadko. Natomiast rutynowo wykonuje się punkcje większych stawów.

U pacjentów z napadem dny moczanowej wykonuje się pomocnicze badania laboratoryjne. W surowicy można stwierdzić podwyższone stężenie kwasu moczowego i zwiększone wydalanie tego związku z moczem. W rzadkich przypadkach zaburzenia te mogą być nieobecne. Ponadto często występuje podwyższony poziom glukozy, lipidów i kreatyniny w surowicy krwi.

Kluczowe dla rozpoznania jest histologiczne badanie płynu stawowego pobranego w czasie punkcji obrzękniętego stawu. Płyn może być lekko mętny o charakterze zapalnym. Stwierdzenie w nim białych kryształów moczanu sodu potwierdza rozpoznanie. Rutynowo wykonuje się również posiew w celu wykluczenia ewentualnego zakażania bakteryjnego, które albo maskuje dnę moczanową, albo współistnieje z napadem.

Zdjęcie rentgenowskie jest pomocne w ocenie zmian w stawach i kościach. Wykonywane regularnie pozwala ocenić szybkość progresji choroby w jej stadium przewlekłym i lepiej zaplanować leczenie. Zdjęcie może uwidocznić poszerzenie szpary stawowej, złogi kryształów w chrząstkach, kościach i tkankach okołostawowych. Niekiedy widać ubytki kostne. Pomocniczo zlecane są badania USG, rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa. Zleca się je w celu oceny innych lokalizacji guzków dnawych.

Bart
Przy napadach proponuję środki przeciwbólowe oraz dużą ilość wina czerwonego!
10 miesięcy temu
Odpowiedz
Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.
Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.