Rozpoznanie artretyzmu

napad dny moczanowej Na napad dny moczanowej wskazuje wystąpienie pojedynczego zapalenia stawu – stawu śródstopno-paliczkowego I (staw u podstawy palucha w stopie) – któremu towarzyszy rumień i obrzęk. Charakterystyczne jest szybkie ustępowanie dolegliwości po podaniu pacjentowi kolchicyny. Potwierdzenie rozpoznania następuje dopiero po wykonaniu badania płynu stawowego. W praktyce okazuje się jednak, że mogą być z tym trudności. Po pierwsze staw śródstopno-paliczkowy jest małym stawem. W czasie ataku jest on obrzęknięty, bolesny, z małą ilością płynu, co znacznie utrudnia pobranie materiału do badań bez narażania pacjenta na cierpienie i nieudaną punkcję. Względy te powodują, że punkcję tego stawu przeprowadza się bardzo rzadko. Natomiast rutynowo wykonuje się punkcje większych stawów.

U pacjentów z napadem dny moczanowej wykonuje się pomocnicze badania laboratoryjne. W surowicy można stwierdzić podwyższone stężenie kwasu moczowego i zwiększone wydalanie tego związku z moczem. W rzadkich przypadkach zaburzenia te mogą być nieobecne. Ponadto często występuje podwyższony poziom glukozy, lipidów i kreatyniny w surowicy krwi.

Kluczowe dla rozpoznania jest histologiczne badanie płynu stawowego pobranego w czasie punkcji obrzękniętego stawu. Płyn może być lekko mętny o charakterze zapalnym. Stwierdzenie w nim białych kryształów moczanu sodu potwierdza rozpoznanie. Rutynowo wykonuje się również posiew w celu wykluczenia ewentualnego zakażania bakteryjnego, które albo maskuje dnę moczanową, albo współistnieje z napadem.

Zdjęcie rentgenowskie jest pomocne w ocenie zmian w stawach i kościach. Wykonywane regularnie pozwala ocenić szybkość progresji choroby w jej stadium przewlekłym i lepiej zaplanować leczenie. Zdjęcie może uwidocznić poszerzenie szpary stawowej, złogi kryształów w chrząstkach, kościach i tkankach okołostawowych. Niekiedy widać ubytki kostne. Pomocniczo zlecane są badania USG, rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa. Zleca się je w celu oceny innych lokalizacji guzków dnawych.

Bart
Przy napadach proponuję środki przeciwbólowe oraz dużą ilość wina czerwonego!
6 lata temu
Odpowiedz
Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.
Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.